Skip Navigation Linksdefault

 

         „Ten, kur Žaltytis ir Buktos giria, šviečia iš tolo Želsvos mokykla“. Želsvos, Paželsvių, Triobiškių kaimai nuo kitų apylinkės kaimų atskirti Šešupės upės ir Buktos girios. Nuo 1918 metų Želsvos kaime įsteigta mokykla. 1953 metais mokykla tapo septynmete, nuo 1986 metų – devynmete mokykla, 1999-09-01 mokykloje atidaroma dešimtoji klasė.

         Mažutė pradžios mokykla išaugo į gražią Želsvos pagrindinę mokyklą. Čia rūpinamasi kiekvienu mokiniu. 2002 metais mokykla tampa Mokyklų Tobulinimo Programos, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui paminėti, dalyve. 2004 metais mokykla renovuojama – tampa šiuolaikine modernia kaimo mokykla. Modernioje, jaukioje ir aprūpintoje šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis aplinkoje mokiniai aktyviai mokosi, mokytojai nuolat tobulėja, mokykla tampa besimokančia organizacija. Mokyklą nuolat remia Vokietijos organizacija „Pagalba Lietuvos vaikams“, kuriai vadovauja Eva Klingenberg.

VIZIJA

 Želsvos pagrindinė mokykla - solidari, veikli, nuolat besimokanti mokykla.

 MISIJA

       Želsvos pagrindinė mokykla įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio bei neformaliojo vaikų švietimo programas grupinio ir pavienio mokymosi forma. Tenkindama mokinių poreikius konkretizuoja ir individualizuoja ugdymo turinį. Formuoja mokinių dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultūrinę ir socialinę brandą. Teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą  bei minimalios priežiūros priemones. 

MOKYKLOS DAINA

                           Tu sutinki ir palydi                                                    Augint svajonę širdyje

                           Mane į kelią,                                                              Kasdien linkėjai,

                           O aš mokykloje palieku                                             Kai suklydau ir parkritau

                           Širdies dalelę.                                                             Manim tikėjai.

 

                          Toks nedrąsus žengiu taku                                         Ar buvo lengva ar sunku

                           Į šviesią viltį.                                                             Mane lydėjai,

                          Tu kantriai auginai sparnus                                        Troškimą gėrio ir žinių

                          Aukštyn pakilti.                                                          Man dovanų įdėjai.

 

                                                     Priedainis. Čia Želsvelė srauni

                                                                       Čia vaikystės takai.

                                                                       Mylima mokykla,

                                                                       Mes tavieji vaikai.

 

                                                                                                                   Mokyklos dainos žodžiai: mokytojos Z. Burčikauskienės

                                                                                                                   Muzika: mokytojo B. Kaubrio