Skip Navigation LinksApie-Mus

Apie mus

APIE MOKYKLĄ

 „Ten, kur Žaltytis ir Buktos giria, šviečia iš tolo Želsvos mokykla“. Želsvos, Paželsvių, Triobiškių kaimai nuo kitų apylinkės kaimų atskirti Šešupės upės ir Buktos girios. Nuo 1918 metų Želsvos kaime įsteigta mokykla. 1953 metais mokykla tapo septynmete, nuo 1986 metų – devynmete mokykla, 1999-09-01 mokykloje atidaroma dešimtoji klasė.

Mažutė pradžios mokykla išaugo į gražią Želsvos pagrindinę mokyklą. Čia rūpinamasi kiekvienu mokinuku: mokykloje dirba socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas. 2002 metais mokykla tampa Mokyklų Tobulinimo Programos, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui paminėti, dalyve. 2004 metais mokykla renovuojama – tampa šiuolaikine modernia kaimo mokykla. Modernioje, jaukioje ir aprūpintoje šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis aplinkoje mokiniai aktyviai mokosi, mokytojai nuolat tobulėja, mokykla tampa besimokančia organizacija. Mokyklą nuolat remia Vokietijos organizacija „Pagalba Lietuvos vaikams“, kuriai vadovauja Eva Klingenberg.

VIZIJA

 Želsvos pagrindinė mokykla - solidari, veikli, nuolat besimokanti mokykla.

MISIJA

 Želsvos pagrindinė mokykla įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio bei neformaliojo vaikų švietimo programas grupinio ir pavienio mokymosi forma. Tenkindama mokinių poreikius konkretizuoja ir individualizuoja ugdymo turinį. Formuoja mokinių dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultūrinę ir socialinę brandą. Teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą  bei minimalios priežiūros priemones. 

ČIA MANO MOKYKLA

 

Tu sutinki ir palydi

Mane į kelią,

O aš mokykloje palieku

Širdies dalelę.

 

Toks nedrąsus žengiu taku

Į šviesią viltį.

Tu kantriai auginai sparnus

Aukštyn pakilti.

 

Priedainis. Čia Želsvelė srauni

                  Čia vaikystės takai.

                  Mylima mokykla,

                  Mes tavieji vaikai.

 

Augint svajonę širdyje

Kasdien linkėjai,

Kai suklydau ir parkritau

Manim tikėjai.

 

Ar buvo lengva ar sunku

Mane lydėjai,

Troškimą gėrio ir žinių

Man dovanų įdėjai.

 

Mokyklos dainos žodžiai: mokytojos Zitos Burčikauskienės

Muzika: mokytojo Broniaus Kaubrio