Skip Navigation LinksPaslaugos

Paslaugos

Administracinės paslaugos pavadinimas

Priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai ir Mokyklos nuostatai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Tėvų prašymas, vaiko gimimo liudijimas, išsilavinimo pažymėjimas/mokymosi pažyma, vaiko sveikatos pažymėjimas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

Administracinės paslaugos teikėjas

Asta Kulbokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. (8 343) 22 039, el.p. pavaduotoja.zelsva@gmail.com

Administracinės paslaugos vadovas

Lina Kvederevičienė, direktorė, tel. (8 343) 22 039,

el.p. zelsvos.mokykla@delfi.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Priešmokyklinis ugdymas - 1 metai

Pradinis ugdymas – 4 metai

Pagrindinis ugdymas 6 –metai

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (plačiau);

Prašymo priėmimo vieta

Direktoriaus kabinetas Nr. 26

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinetas  Nr. 25