Skip Navigation LinksDarbuotojai

Darbuotojai

Mokykloje dirba 40 darbuotojų. Iš jų: 27 pedagoginių darbuotojų (t.t. direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, spec. pedagogas, psichologas, logopedas, mokytojai); 13 kitų darbuotojų (t.t. buhalterė, mokytojo padėjėja, ūkvedys, sekretorė,  bibliotekininkė, inžinierius kompiuterių priežiūrai, valytojos, darbininkai).

Mokyklos pedagoginių darbuotojų sąrašas 2017-2018 m.m.

Eil. Nr.Vardas, pavardėIšsilavinimas, specialybė, kvalifikacinė kategorijaDėstomas dalykasPastabos
1.              Lina Kvederevičienė

Aukštasis, rusų k.,

vyresnioji mokytoja

 Direktorė, II vadybinė kategorija
2.              Asta Kulbokienė

Aukštasis,

 lietuvių kalba, mokytoja metodininkė

Lietuvių k.Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija
3.              Vaiva Lazauskienė

Aukštasis neuniversitetinis, anglų k.,

mokytoja

Anglų k.Vaiko auginimo atostogose
4.              Daiva Daukšienė

Aukštasis,

lietuvių kalba,

vyresnioji mokytoja

Lietuvių k. 
5.              Petras Kvaraciejus

Aukštasis, technologijos,

vyresnysis mokytojas

Technologijos,
fizika

Ūkvedys

Būrelio Jaunieji policijos rėmėjai vadovas

6.              Laimutė Malinauskienė

Aukštasis, istorija,

vyresnioji mokytoja

Istorija9 kl. vadovė
7.              Aivaras Žibūda

Aukštasis,

kūno kultūra,

mokytojas

Kūno kultūraBūrelio "Sportiniai žaidimai" vadovas
8.              Gintauta Janauskienė

Aukštasis, dailė ir technologijos,

dailės mokytoja metodininkė

Dailė, etika, technologijos

5 kl. vadovė,

dailės studijos „Linksmoji vaivorykštė" vadovė

9.              Rimutė AvižienienėAukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

1 kl.

 

Būrelio "Sportiniai žaidimai" vadovė
10.          Kristina DumčienėAukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja

2 kl.,

anglų k. 2, 3 klasėse

Projekto "Šviečiamoji gyvulininkystės programa" 1-4 kl. įgyvendinimo vadovė
11.          

Laimutė

Pranckevičienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė4 kl.Būrelio "Sportiniai žaidimai" vadovė
12.          Palmira MatulevičienėAukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė3 kl.Būrelio "Sportiniai žaidimai" vadovė
13.          Bronius Kaubrys

Aukštasis, muzika,

mokytojas metodininkas

MuzikaVokalinės grupės, instrumentinio ansamblio vadovas
14.          Daiva Taraskevičienė

Aukštasis, matematika,

mokytoja metodininkė

Matematika8 kl. vadovė
15.          Lina BraukylienėAukštasis katalikų religija, vyresnioji mokytojaTikyba 
16.          Edita Sabaliauskienė

Aukštasis, psichologija,

mokytoja

Psichologė asistentė 
17.          Jolanta SlavickienėAukštasis, geografija, vyresnioji mokytoja Geografija, ekonomika 
18.          Kristina Vėlyvienė

Aukštasis, biologija,

mokytoja metodininkė

Biologija 
19.          Laimutė ŽakienėAukštasis, chemija, mokytoja metodininkėChemija 
20.          Živilė BaltuškonienėAukštasis, pradinis ugdymas, vyresnioji mokytojaPriešmokyklinio ugdymo grupėPailgintos dienos grupės auklėtoja
21.          Laura BulvydienėAukštasis universitetinis, socialinė pedagogika, vyresnioji socialinė pedagogėSocialinė pedagogė6 kl. vadovė
22.          Vaida MatulionienėAukštasis, specialioji pedagogikaSpec. pedagogėNėštumo ir gimdymo atostogose
23.          Elvyra ZapovaAukštasis, rusų k., vyresnioji mokytoja Rusų k. 
24.          Agnė Vosyliūtė-JurčiukonienėAukštasis, specialioji pedagogika (logopedija)LogopedėVaiko auginio atostogose
25.          Aura MarcelionienėAukštasis, specialioji pedagogika (logopedija)LogopedėVaiko auginio atostogose
26.          Loreta PautienienėAukštasis, informatika, vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos 
27.          Audronė MakaveckienėAukštasis, anglų k., mokytoja Anglų k.

7 kl. vadovė,

vaduoja V.Lazauskienę

 

Mokinių skaičius mokykloje:

KlasėMokinių skaičius
PUG12
1 kl.12
2 kl.10
3 kl.9
4 kl.15
5 kl.15
6 kl.11
7 kl.8
8 kl.8
9 kl.8
Iš viso:108